HUBUNGI KAMI (0751)37135

[Rabu, 10 Februari 2021], Ibu Eka Mariyanti, SE, MM (Dosen Prodi S1 Manajemen FEB UNIDHA) telah menyelesaikan Ujian VIVA-VOCE / Ujian Doktoral bidang Pariwisata Halal pada Universiti Selangor (UNISEL) secara daring dengan media Google Meeting.

Ibu Eka lulus 3,5 tahun dengan judul disertasi “Kesan Komitmen sebagai Mediator antara Kepemimpinan Rohani, Budaya Organisasi Islam dan Kepuasan Pekerja terhadap Prestasi Hotel Industri Pelancongan Halal di Sumatera Barat”.

Adapun Komite Ujian Viva-Voce beliau yaitu:

 1. Naib Canselor Unisel: Profesor Dato’ Dr. Mohammad Redzuan Bin Othman sebagai Chairman
 2. VP & DVC Unisel: Prof. Dr. Md Sidin bin Ahmad Ishak
 3. Dean of Centre for Graduate Studies (CGS), Universiti Selangor (UNISEL): Prof. Setyawan Widyarto
 4. Faculty of Business and Accountancy (FBA) UNISEL: Prof. Dr. Norhayah Binti Zulkifli
 5. Main Supervisor: Prof. Dr. Nor azilah Husin (Deputy Dean Research & Postgraduate Faculty of Business and Accountancy Universiti Selangor (UNISEL)
 6. Co Supervisor: Dr. Sari Lenggogeni (Director Tourism Development Centre- UNAND)
 7. External Examiner: Prof. Dr. Zafir Khan Mohamed Makhbul (UKM)
 8. External Examiner: Prof. Madya Jati kesuma (UUM)
 9. External Panel: Dr. Maruf, SE, M.Bus, M.Phil (Wadek III Fakultas Ekonomi UNAND)
 10. External Panel: Dr. Heru Aulia (Ketua LPPM – UNIDHA)
 11. Sekretariat CGS: Qiesty